جستجو
نتایج جستجو
همایش کوه گردی و کاشت بذر درختان بومی شهرضا برگزار شد

همایش کوه گردی و کاشت بذر درختان بومی شهرضا برگزار شد

سیناخبر- همایش کوه گردی و کاشت بذر درختان بومی شهرستان شهرضا در صحرای چغاد منطقه سرپشدار توسط گروه همیاران محیط زیست و با همکاری اداره محیط زیست برگزار شد.

1397/11/08
نظرات 0 دیدگاه
کوهگردی وپیاده روی دوست داران ورزش در منطقه ی چغاد شهرضا

کوهگردی وپیاده روی دوست داران ورزش در منطقه ی چغاد شهرضا

سیناخبر- تصاویرکوهگردی وپیاده روی دوست داران ورزش در منطقه ی چغاد شهرضا.

1397/02/22
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang