کد خبر : 175308 دسته : اجتماعی و فرهنگی
تاریخ انتشار : Feb 19 2019 9:30AM - 1397/11/30
0 نفر 0 نفر

این خون ها پاک شدنی نیست

سیناخبر- آرام آرام قاصدک های رسیده از سفری دور، همراه نسیمی مهربان به دشت آلاله ها می رسند .

این خون ها پاک شدنی نیست

هر قاصدک بر گلبن لاله ای می نشیند تا خستگی و رنج این سفر دور و دراز را برای لاله اش بازگو کند .

فرشتگان به ضیافت این دشت می آیند و بال هایشان را فرش راه قاصدک ها می کنند.

اما!

کمی آنطرف تر، دل خستگانی که به پهنای دل آسمان گریسته اند تابوتهایی را بر دوش خود حمل و

سنگینی عجیبی را بر پشتشان احساس می کنند.

صاحبان آن تابوت ها همان قاصدک ها هستند که سبکبار به سمت مقصد خویش پرواز کرده اند.

اما چرا آن طرفتر صدای گریه می آید؟!

آن همه غم و سوختگی سینه برای چیست؟

انگار هر کسی نجوایی در گوش تابوتی دارد و روی آن چیزی می نویسد.

شعر می نویسند؟

آرزوها و امیدها را می نویسند؟

از دل تنگی ها و قصه هجران می سرایند؟

از سختی هایی که کشیده اند؟

از نامردی ها و ناجوانمردی ها؟

از کسانی که حرمت نان و سفره را نگه نمی دارند؟

از بی درد ها ی بی غم و غصه که برای خوش گذرانی دو روزه دنیا کبوتر ها را در قفس زندانی کردند و به پرواز بی سرانجام آنان می خندند؟!

از لگدهایی که روی خون های پاک کوبیده شده!؟

اما نه!

از رد پای خون گریزی نیست!

این خون ها پاک شدنی نیستند

فرزندان این دیار تقاص خون های به ناحق ریخته عزیزانشان را خواهند ستاند.

ارسال به دوستان
تصاویر خبر
نظرات
Designed and Powerd by Afrang