حرف های خودمونی
امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

سیناخبر- غزلی از دیوان شمس مولوی.

1399/04/23
نظرات 0 دیدگاه
دختر که باشی گیسوانت رود جاریست

دختر که باشی گیسوانت رود جاریست

سیناخبر- به بهانه روز دختر، تقدیم به همه دختران ایران زمین.

1399/04/02
نظرات 0 دیدگاه
به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را

سیناخبر- غزل حافظ.

1399/03/19
نظرات 0 دیدگاه
موج موسیقی عشق

موج موسیقی عشق

سیناخبر- شعری از سرده های فریدون مشیری.

1399/02/29
نظرات 0 دیدگاه
بهار که باشی

بهار که باشی

سیناخبر- بهار که باشی همیشه جانت پر از تازگی و طراوت است.

1399/02/08
نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang