مهمان ما
تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

با قهرمانان

تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

سیناخبر- قهرمان جودوی جهان گفت: تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است.

1399/09/17 نظرات 0 دیدگاه
گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

با قهرمانان

گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

سیناخبر- گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است. در این مصاحبه با این رشته بیشتر آشنا خواهید شد.

1399/11/07 نظرات 0 دیدگاه
شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

با قهرمانان

شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

سینا خبر- قهرمان جودوی ایران گفت: رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید.

1399/08/11 نظرات 0 دیدگاه
روشندلی با بیش از 40 عنوان قهرمانی شطرنج

باقهرمانان

روشندلی با بیش از 40 عنوان قهرمانی شطرنج

سیناخبر- به مناسبت روز عصای سفید مصاحبه با قهرمانان، امروز به مهدی رومیفرد قهرمان روشندل شهرضایی اختصاص یافت.

1399/12/02 نظرات 0 دیدگاه
دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

سیناخبر- دانش آموز دبیرستان سما شهرضا، مقام سوم مسابقات شطرنج کشور شد.

1399/07/12 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang