مهمان ما
مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری  هستند

شهردار شهرضا:

مردم، بزرگترین سرمایه شهرداری هستند

سیناخبر-شهردار شهرضا گفت: بزرگترین سرمایه ما مردم هستند و وظیفه مااست که با شفاف سازی و قانون مداری در مردم اعتمادآفرینی کنیم و آرامش را برای همه شهروندان فراهم کنید.

1398/04/22 نظرات 0 دیدگاه
تابستان امسال تابستانی با هوای متغیر است

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد خانه نجوم و ژئو فیزیک شهرضا:

تابستان امسال تابستانی با هوای متغیر است

سیناخبر- رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد خانه نجوم و ژئو فیزیک شهرضاگفت: تابستان امسال تابستانی با آب وهوای متغیر خواهد بود به طوری که در یک مقطع هوا به شدت گرم و در مقطعی دیگر هوا روی به خنکی می رود.

1398/04/21 نظرات 0 دیدگاه
نیاز توانخواهان همراهی و همدلی است نه دلسوزی

استاد خوشنویس توانخواه شهرضایی :

نیاز توانخواهان همراهی و همدلی است نه دلسوزی

سیناخبر- استاد خوشنویس معلول گفت: توانخواه نیاز به دلسوزی ندارد نیاز به همراهی، همسویی و همسانی دارد.

1398/02/03 نظرات 0 دیدگاه
35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب شهرضا نگه داری می شود

نویسنده کتاب اسفرجان درگذر ایام

35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب شهرضا نگه داری می شود

سیناخبر- نویسنده کتاب اسفرجان درگذر ایام گفت: 35عنوان کتاب از نویسندگان روستای اسفرجان در گنجینه کتب کتابخانه علامه طباطبایی شهرضا نگه داری می شود.

1397/11/25 نظرات 0 دیدگاه
طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرا شد

رییس نظام مهندسی شهرضا:

طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرا شد

سیناخبر- رییس نظام مهندسی شهرضا گفت: طرح مجریان ذیصلاح در شهرضا اجرایی شد.

1397/11/14 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang