مهمان ما
تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

با قهرمانان

تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است

سیناخبر- قهرمان جودوی جهان گفت: تیم جودو شهرضا پرافتخار ترین تیم جودو استان است.

1399/09/17 نظرات 0 دیدگاه
گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

با قهرمانان

گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است

سیناخبر- گورش، یکی از انواع کشتی های سنتی و ورزش ملی و پهلوانی اکثر کشورهای آسیایی است. در این مصاحبه با این رشته بیشتر آشنا خواهید شد.

1399/11/07 نظرات 0 دیدگاه
شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

با قهرمانان

شهرضا پتانسیل خوبی در زمینه ورزش دارد

سینا خبر- قهرمان جودوی ایران گفت: رسیدن به موفقیت مسلماً یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. پس حتماً فکر یک شبه ره صد ساله رفتن را از سر خود بیرون کنید.

1399/08/11 نظرات 0 دیدگاه
دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

دانش آموز شطرنج باز شهرضایی موفق به کسب مقام سوم کشور شد

سیناخبر- دانش آموز دبیرستان سما شهرضا، مقام سوم مسابقات شطرنج کشور شد.

1399/07/12 نظرات 0 دیدگاه
بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است

سیناخبر- مسئول فنی و روانشناس کارگاه تولیدی حمایتی صدف مرکز جامع توانبخشی شهید مدرس شهرضا گفت: تاکنون بیش از ۵۰ نمایشگاه صنایع دستی از آثارتوانخواهان مرکز جامع شهید مدرس شهرضا برگزار شده است.

1399/06/22 نظرات 0 دیدگاه
تصویر
Designed and Powerd by Afrang