طراحی انواع وب سایت و اتوماسیون
طراحی انواع وب سایت و اتوماسیون

شرکت فنی و مهندسی افرنگ سپهر سازگار

طراحی انواع وب سایت و اتوماسیون

تجاری ، اداری ، فرهنگی ، مذهبی و شخصی

برخی از نمونه کارها : 

  • www.sinakhabar.ir  وب سایت سینا خبر

  • www.snjs.ir  وب سایت ستاد نماز جمعه شهرضا

  • www.golabico.ir  وب سایت نمایندگی فروش خودرو گلابی  

  • www.ariatreiler.com وب سایت تریلر سازی  آریا تریلر

  • www.ticktockls.ir  وب سایت آموزشگاهی 

  • www.sofalestan.com  وب سایت سفالستان

  • www.shahrakrazi.ir  اتوماسیون شهرک رازی

  • www.shahrezaziba.ir   وب سایت شهرضازیبا

  • www.shahreza.ir  وب سایت و اتوماسیون شهرداری شهرضا

  • www.uni-library.ir  اتوماسیون کتابخانه

Designed and Powerd by Afrang